728 x 90
  • IT i nie tylko w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

    IT i nie tylko w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego0

    Gdy w lutym zeszłego roku opisaliśmy IT używane przez Najwyższą Izbę Kontroli, spotkało się to z uznaniem wielu czytelników – najwyraźniej chcecie wiedzieć, jakich technologii używa państwo. A więc dzisiaj część druga: Służba Kontrwywiadu Wojskowego.  • Nasz wkład w pomoc dla Ukrainy

    Nasz wkład w pomoc dla Ukrainy0

    Dotychczas staraliśmy się unikać tematów politycznych – dzisiaj jednak, w świetle bandyckiego ataku Rosji na Ukrainę i mordowania ludności cywilnej, nie możemy dłużej tego robić. Pomagamy tak jak umiemy i możemy.