728 x 90
Tomasz Klim, redaktor naczelny PAYLOAD

Naszą misją jest

Twoje bezpieczeństwo

a nie jakieś mityczne “bezpieczeństwo ogółu“ czy inne próby naprawiania świata. W przeciwieństwie do konkurencyjnych serwisów nie zajmujemy się relacjonowaniem wszystkich nowinek z zakresu bezpieczeństwa IT i nie próbujemy być na siłę obiektywni.

Nasze artykuły nie zawierają zbędnych teorii i szczegółów, a jedynie to, co jest rzeczywiście istotne w praktyce. Więc kiedy piszemy np. o sieci Tor, nie próbujemy dociekać, co Ty konkretnie robisz w tej sieci, w jakim celu to robisz i czy jest to dobre dla świata, ogółu, porządku publicznego (niepotrzebne skreślić), albo np. jakie masz poglądy polityczne czy preferencje seksualne.
Wierzymy bowiem, że jeśli z własnej woli cokolwiek robisz, to robisz to dlatego, że jest to dobre dla Ciebie. I to nam wystarczy, bo to Ty jesteś naszym klientem, nie ogół.


Jesteś zobowiązany przestrzegać prawa kraju, w którym żyjesz. Ale pamiętaj również, że nawet jeśli coś jest nielegalne w Polsce, nadal może być legalne w innym kraju (i odwrotnie). Przykładem jest marketing email bez zgody odbiorcy, wobec którego niemalże każdy kraj ma odrębne przepisy.

Jeśli zamierzasz podróżować do innych krajów, zabierając ze sobą jakiekolwiek nośniki z zaszyfrowanymi danymi, sprawdź najpierw przepisy prawne danego kraju związane z szyfrowaniem danych. Prawo obowiązujące w niektórych krajach (co najmniej UK, Indiach, Francji, Australii i Belgii) nakazuje w przypadku otrzymania nakazu sądowego przekazanie funkcjonariuszom kluczy deszyfrujących pod groźbą kary pozbawienia wolności.


Intencją autorów ani wydawcy treści prezentowanych w magazynie PAYLOAD nie jest namawianie bądź zachęcanie do łamania prawa. Jeśli popełniłeś lub masz zamiar popełnić przestępstwo, bądź masz wątpliwości, czy Twoje działania nie będą łamać prawa, powinieneś skonsultować się z najbliższą jednostką Policji lub Prokuratury, a jeśli są one związane z pieniędzmi, dla pewności również z Urzędem Skarbowym.

Nie zezwala się na użycie treści prezentowanych w magazynie PAYLOAD, ani produktów dostępnych w sklepie PAYLOAD, do celów popełniania przestępstw lub przestępstw skarbowych.


Najważniejsze akty prawne w Polsce

 • Kodeks karny
 • Kodeks karny skarbowy
 • Ustawa Prawo telekomunikacyjne
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych (w skrócie RODO lub GDPR)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o ochronie baz danych
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o policji


Najważniejsze akty prawne w USA

 • Sarbanes–Oxley Act (SOX) – szeroko rozumiane zacieranie śladów własnych działań (również tych całkowicie legalnych, ale mogących stanowić dowód w sprawie karnej przeciwko innej osobie)
 • Digital Millennium Copyright Act (DMCA) – prawo autorskie
 • 1., 4. i 5. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – uwaga: prawa gwarantowane przez te poprawki dotyczą obywateli USA

Pamiętaj, że działając w Internecie, Twoje działania mogą potencjalnie podlegać jednocześnie pod prawo polskie, oraz prawo innych państw, w szczególności USA – nawet jeśli nigdy wcześniej tam nie byłeś.