728 x 90Adres biura

ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań

Bezpośredni kontakt

Telefon: 603 252 633
Email: kontakt@payload.pl


Pełne dane rejestrowe spółki

Polskie.AI Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP: 783-18-78-619

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0001031497
REGON: 525067561


Dane organu prasowego

Czasopismo „PAYLOAD: magazyn o ofensywnym bezpieczeństwie IT” (w skrócie: MAGAZYN PAYLOAD),
wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu
pod numerem RPR 4002.

Redaktor naczelny: Tomasz Klim
Wydawca: Polskie.AI Sp. z o.o.,
adres siedziby redakcji zgodny z adresem siedziby spółki.