728 x 90
  • Waveshare RGB LED Hat

    Waveshare RGB LED Hat0

    Waveshare RGB LED Hat to wyświetlacz zbudowany w postaci matrycy 8×4 wielokolorowych diod LED, przeznaczony dla płytek Raspberry Pi.