728 x 90

Jak branża SEC może skorzystać na uldze IP Box?

Jak branża SEC może skorzystać na uldze IP Box?

Technologia nieustannie się rozwija, a razem z nią wyścig między bezpiecznikami a przestępcami i ich coraz bardziej niebezpiecznymi botami. Te ostatnie odmieniły sposób pracy w naszej branży i spowodowały, że znacznie prościej spełnić nam warunki do rozliczania się z użyciem IP Box.

Gdzieś w naszej pracy, pomiędzy tworzeniem skryptów, rozwijaniem narzędzi ochronnych i innych innowacyjnych rozwiązań, przewijają się elementy szarej codzienności, jak opłacanie rachunków, składek na ZUS, prowadzenie księgowości, płacenie podatków, szalejąca inflacja, czy chociażby ciągłe zmiany przepisów dla przedsiębiorców.

Cała społeczność zajmująca się bezpieczeństwem z prawnego i podatkowego punktu widzenia jest zaliczana po prostu do specjalistów IT. Mimo wszystko jest to samodzielna, odrębna gałąź, ze specyfiką mocno odmienną od klasycznego programowania czy administracji serwerami. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak pracując w (lub dopiero wchodząc do) tej odrębnej gałęzi, skorzystać z ulgi podatkowej, która pozwala na płacenie zaledwie 5% podatku dochodowego: IP Box.

Czym jest ulga IP Box?

Ulga IP Box jest w Polsce obecna od niedawna, bo od 2019 roku. W dużym uproszczeniu jest to 5% stawka podatkowa, z której mogą korzystać wszyscy ci, którzy tworzą utwory (np. programy komputerowe, aplikacje mobilne itp.) i przenoszą do nich prawa autorskie. Najciekawsze jest to, że można taką ulgę rozliczyć wstecz, a więc za lata 2019, 2020 i 2021. Według raportu Komisji Europejskiej, w roku 2019 z ulgi tej w Polsce, w sektorze IT, skorzystało tylko 1650 osób prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek, na 452 tysiące osób, które pracują i tworzą utwory w branży IT!

Co do zasady, w ciągu roku rozliczamy się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym, opłacamy w odpowiedniej wysokości ZUS, a po zakończonym roku, kiedy składamy rozliczenie PIT, wnioskujemy do urzędu o zwrot części podatku z uwagi na podleganie pod 5% stawkę podatku.

Kto w branży IT może skorzystać z IP Box?

Z ulgi tej skorzystać mogą wszystkie te osoby/firmy, które wytwarzają, lub współtworzą programy komputerowe, aplikacje mobilne oraz inne tego typu rozwiązania (np. reguły YARA), a następnie przenoszą prawa autorskie do wytworzonego produktu na swoich kontrahentów, uzyskując z tego tytułu dochód. Pamiętać jednak należy, iż ulga ta przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą, czy też spółce, a nie pracownikowi.

Korzystając z tego rozwiązania, można zapłacić o 50-65% podatku mniej. Branża IT jest branżą, która nieustannie się rozwija i generuje mnóstwo usług również dla klientów zagranicznych – w związku z czym przychody poszczególnych firm potrafią być na naprawdę dość wysokim poziomie – a więc i kwoty zwrotu podatku mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych. W przypadku szeroko pojętego bezpieczeństwa, ze względu na stawki osiągane przez doświadczonych kontraktorów, kwoty te mogą być nawet większe (per osoba). Ważne tylko, aby faktycznie tworzyli oni skrypty, programy chroniące lub symulujące ataki, czy cokolwiek spełniającego wymagania ustawy – a nie tylko np. patrzyli się przez 8 godzin w ekrany z narzędziami do monitoringu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi?

Przede wszystkim należy prowadzić działalność badawczo–rozwojową. W efekcie tych działań powinno być wytworzone lub ulepszone prawo własności intelektualnej, czyli np. program komputerowy, aplikacja itp.

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe i podejmowana jest systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań. Takimi mogą być rozwiązania wspierające cyberbezpieczeństwo.

Pozostaje pytanie, czym są kwalifikowane prawa własności. Zgodnie z tym, co mówi ustawa, jest to:

  • patent
  • prawo ochronne na wzór użytkowy
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
  • wyłączne prawo do odmiany roślin
  • autorskie prawo do programu komputerowego

W praktyce oznacza to, że jeżeli uzyskujesz przychody z powyższej listy, masz prawo do korzystania z IP Box. Patrząc na branżę IT, a konkretnie na SEC, najczęściej dotyczy nas ostatni myślnik – czyli tworzenie szeroko pojętych programów komputerowych (w tym skryptów, reguł itp.).

Ulga IP Box dotyczy tej części naszych przychodów, które wynikają z przeniesienia praw autorskich. A tym samym, jeżeli jesteś np. programistą, który zarabia 30 tys. zł miesięcznie i Twoja umowa z klientem wyjaśnia, że 70% tej kwoty to jest wartość za przeniesienie praw autorskich, a 30% za usługę, to w takim wypadku do ulgi IP Box możesz wliczyć jedynie 70% z 30 tys., czyli 21 tys. zł. Bardzo podobnie będzie w przypadku specjalistów SEC zajmujących się pisaniem kodu: programów, skryptów, reguł, czy choćby odpowiednio rozbudowanych zespołów plików konfiguracyjnych.

Bardzo fajnie i przystępnie o wszystkich zawiłościach ulgi IP Box, na podstawie różnych przykładów, mówi Justyna Broniecka wraz z Pawłem Kuźmiakiem w ich najnowszej publikacji IP Box – wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak uzyskać zwrot podatku z IP Box

Jak już było wcześniej wspomniane, z IP Box mogą korzystać osoby, które w danym roku podatkowym prowadziły firmę np. jednoosobową działalność gospodarczą, ale mogą to też być spółki. Taka osoba musi rozliczać się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. A w przypadku spółki nie może rozliczać się za pomocą CIT-u estońskiego.

W danym roku kalendarzowym opłacamy podatek wg swojej skali podatkowej. A po zakończonym roku do PIT/CIT rocznego dodajemy rozliczenie przychodów i kosztów związanych z IP Boxem i wyliczamy kwotę do zwrotu przez Urząd Skarbowy. Prawdopodobnie taki wniosek będzie wiązał się z czynnościami sprawdzającymi ze strony urzędu. Jednak nie są one ani skomplikowane, ani trudne do przejścia. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez US otrzymamy zwrot na swoje konto. Ważne jest to, że przy większych zwrotkach podatku wiele osób ma przekonanie, że trudno go uzyskać. Rzeczywiście bywają pewne trudności przy zwrotach podatku VAT. Jednak zwroty wynikające z ulgi IP Box są sprawnie obsługiwane.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z IP Box?

Przede wszystkim należy:

Podpisać umowę z klientem

Aby móc korzystać z IP Box, należy przenieść prawa autorskie na swojego klienta – np. prawo do stworzonego programu komputerowego. Bardzo często w umowach zapisywane jest jedynie wynagrodzenie za wykonanie usługi bez wydzielania wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich. Aby nie mieć potencjalnych problemów z rozdzieleniem wynagrodzenia za zwykłe usługi i prawa autorskie warto jednak zadbać, aby było to jasno wydzielone w umowie. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, ile przychodów może podlegać pod ulgę IP Box.

Prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów do IP Box

Aby móc skorzystać z ulgi IP Box, należy prowadzić ewidencję kwalifikowalnych przychodów i kosztów. Koszty powinny dotyczyć usług dotyczących ulgi IP Box, które będą rozliczane proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych przychodów. Mam na myśli to, że jeśli Twoje wynagrodzenie wynosi 10 tys. zł, z czego 7 tys. zł to kwota za przeniesienie praw autorskich – to koszty mogą być również rozliczane w 70%. Dla celów podatkowych należy to zobrazować w tabeli (może być w Excelu).

Uzyskać pozytywną interpretację podatkową

W obecnym stanie prawnym nie ma teoretycznie wymogu posiadania indywidualnej interpretacji Krajowej Izby Skarbowej (KIS) do rozliczania IP Box. Jednak w momencie, w którym złożymy wniosek o zwrot z tytułu tej ulgi, prawie na pewno Urząd Skarbowy poprosi nas o dostarczenie takiej interpretacji. Dlatego jej posiadanie jest trochę niepisanym wymogiem. Więcej o tym możecie posłuchać tutaj:

Złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o zwrot podatku

W momencie, kiedy otrzymasz pozytywną dla siebie interpretację z KIS możesz złożyć korektę PIT za 5 lat wstecz. Z uwagi na to, że IP Box istnieje od 2019 roku, mogą to być obecnie tylko trzy lata, za które uzyskasz zwrot. Polega to na złożeniu PIT lub korekty do złożonego wcześniej PIT-u z załącznikiem (PIT/IP) wyjaśniającym nasze wielkości przychodów i kosztów podlegające pod ulgę IP Box. Na podstawie tak złożonych dokumentów, zanim urząd zwróci nam pieniądze, w pierwszej kolejności przeprowadzi czynności sprawdzające.

Przejść przez czynności sprawdzające

Kiedy pierwszy raz starasz się uzyskać zwrot wynikający z ulgi IP Box, najczęściej poprzedzone jest to tzw. czynnościami sprawdzającymi. Zwykle takie czynności ograniczają się do przedstawienia indywidualnej interpretacji oraz ewidencji kosztów kwalifikowalnych do IP Box. Czasami urzędy proszą też o umowy z klientami. Jeżeli wszystko się zgadza, to po prostu otrzymujemy zwrot. Warto dodać, że najczęściej w kolejnych latach do takich czynności sprawdzających najczęściej już nie dochodzi – zaś zwroty są dokonywane automatycznie na podstawie wcześniejszych analiz.

Ewidencja przychodów i rozchodów do IP Box – jak ją prowadzić?

Aby dla Urzędu Skarbowego jasne było, od jakiej części Twoich przychodów przysługuje ulga, należy odpowiednio prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów do IP Box. Możesz zlecić księgowości bieżące rozliczanie przychodów na różnych kontach księgowych. Jednak możesz też prowadzić taką ewidencję samodzielnie np. w Excelu. Nie ma bowiem obowiązku korzystania z jakiś z góry ustalonych wzorów dokumentów, czy programów. Ważne, aby mieć taką ewidencję w momencie składania PIT-u rocznego.

Wzór takiej ewidencji, ale też wiele praktycznych wskazówek znajdziesz we wcześniej wspomnianej już publikacji IP Box – wszystko, co musisz wiedzieć. Autorzy tej książki omawiają również szczegółowo, jakie koszty możemy zaliczyć do IP Box.

Z początku może Wam się wydawać to wszystko trochę skomplikowane, jak zresztą cały nasz system podatkowy. Warto jednak pokonać strach i obawy przed urzędnikami skarbowymi, zagłębić się bardziej w ten temat i skorzystać z przysługującego nam uprawnienia, które pozwoli zaoszczędzić niemałe kwoty pieniędzy.