728 x 90

Możesz… ubezpieczyć się od kar za naruszenie RODO

Możesz… ubezpieczyć się od kar za naruszenie RODO

Z okazji drugiej rocznicy obowiązywania w Polsce RODO, DLA Piper i Aon Cyber Solutions opublikowały trzecie wydanie przewodnika „The Price of Data Security: A guide to the insurable of GDPR fines across Europe”.

W najnowszym wydaniu opisano możliwości ubezpieczenia od grzywien oraz kosztów (np. postępowań sądowych) związanych z nieprzestrzeganiem wymogów RODO w całej Europie. Znalazło się w nim również kilka case studies wraz z wnioskami, a także scenariusze naruszeń ochrony danych osobowych, z jakimi mogą się spotykać organizacje działające w środowisku międzynarodowym.

Obawy dotyczące naruszeń RODO zostały dodatkowo spotęgowane w ostatnich miesiącach przez pandemię koronawirusa. Obecnie coraz więcej usług jest świadczonych w formie cyfrowej, co prowadzi do wzrostu ilości przetwarzanych danych, również tych dotyczących osób fizycznych.

„Przedsiębiorców bardzo interesują kwestie ubezpieczenia od ewentualnych negatywnych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych. Incydent, który może spowodować nałożenie przez regulatora sankcji w postaci grzywny czy tez konieczności wypłacenia odszkodowań poszkodowanym podmiotom, może przytrafić się każdemu podmiotowi i to często mimo najlepszych zabezpieczeń. Warto zawczasu wiedzieć, jakie są możliwości zabezpieczenia się na taką ewentualność, tym bardziej że coraz więcej ubezpieczycieli proponuje ciekawe i coraz bogatsze w dodatkowe opcje rozwiązania” – komentuje Ewa Kurowska-Tober, Partner kierująca praktyką własności intelektualnej i nowych technologii warszawskiego biura DLA Piper.

Do pobrania pełnej wersji raportu wymagana jest rejestracja na stronie DLA Piper.