728 x 90
  • Kulisy eksplozji w Bejrucie

    Kulisy eksplozji w Bejrucie0

    4. sierpnia 2020 w porcie w Bejrucie eksplodowała saletra amonowa skonfiskowana w 2014 ze statku zatrzymanego w porcie. W wyniku eksplozji zniszczony został port i wiele budynków w mieście. Zginęło 190 osób, ponad 6.5 tysiąca odniosło obrażenia, a co najmniej 250–300 tys. ludzi straciło swoje domy.