728 x 90
  • Nawiązaliśmy kontakt z prawdziwym sprawcą ataków spoofingowych

    Nawiązaliśmy kontakt z prawdziwym sprawcą ataków spoofingowych0

    Nasz piątkowy artykuł o przyczynach ataków na Wojtunika, Budkę i innych polityków, okazał się mieć większy zasięg i wydźwięk od wielu wcześniejszych artykułów razem wziętych. W efekcie nasz redaktor naczelny również stał się obiektem ataków. Jednak było warto, teraz bowiem mamy pewność, że służby zatrzymały niewłaściwego człowieka.