728 x 90

Zerologon

Zerologon

Zerologon to odkryta w sierpniu 2020 luka w zabezpieczeniach systemu kryptograficznego procesu Netlogon, umożliwiająca napastnikowi przeprowadzenie ataku na kontrolery domeny Active Directory i podszycie się pod dowolny komputer.

Materiały w języku polskim

  • Trend Micro – bardzo dobry, wyczerpujący osób luki oraz jej efektów dla menedżerów i/lub osób mniej technicznych
  • CSIRT MON – numery poprawek dla poszczególnych wersji Windows

Materiały w języku angielskim